úterý 10. dubna 2012

VEZMĚTE SVŮJ PROBLÉM NA PROCHÁZKUVezměte svůj problém na procházku

Přemýšleli jste někdy, jak se lidé  vypořádávali s problémy, trablemi, stresem, neštěstími, tragediemi v časech, kdy ještě nebyl po ruce  psycholog, psychiatr, lékařská péče v každém městě, lékárna za každým druhým rohem?
Lidé  se  přece po celá statisíciletí   vyrovnávali se stejnými ne-li většími tragediemi, strastmi a problémy – jejich blízcí  nebo i oni onemocněli,  ti , které milovali  se  ztratili na cestách, ve válkách, při loupežných přepadeních, lidé kolem nich umírali při živelných katastrofách, požárech, hladomorech.
Jak to dělali, jak překonávali zármutek, ztrátu, jak dokázali  znovu  žít, fungovat?

Dnes počet psychiatrů, psychologů, lékařů, léčitelů, koučů  už téměř převyšuje počet pacientů a klientů a přesto – problémů, traumat, stresu  v našich životech neubývá. Samozřejmě, že tu hraje roli celá řada  věcí - ale přesto.  Jak to, že to co zvládl  náčelník  i řadový lovec v časech lovců mamutů dnes nezvládá  manažer a jeho spolupracovníci? Jak to, že oni se s každodenním stresem a existenčními problémy každého dne svého života dokázali vyrovnat sami a my na to potřebujeme specialisty, odborníky, instituce a tuny farmakologických preparátů?
Věci, které v životě fungují jsou geniálně jednoduché stejně jako slova , která pro ně používáme -  radost, láska, štěstí, smutek, cit, rozum,  mír, svoboda, volnost, zdraví...
My  lidé 21. století  často zapomínáme,  co vlastně všechno umíme. Zapomínáme, že  náš organismus je úžasný a má  neuvěřitelnou schopnost – schopnost léčit sebe sama. A neplatí to jen pro naše tělo, ale i pro naše emoce, pro naši mysl. Stejně jako se  nám  řezná rána zahojí, zlomená noha sroste, většinou zvládneme každodenní útoky bakterií - stejně tak se dokážeme zotavit i z těch  nejtěžších psychických úrazů, traumat.  Naše  tělo, emoce i mysl  jsou moudré a když jim to nebudeme „kazit“, tak se s bolestí, ztrátou, problémem, který nás pronásleduje dokáží vyrovnat - je to vrozený, jednoduchý a přirozený proces.
Mechanismus, který  máme zakódován, umožňoval všem generacím před námi vypořádat se s traumaty, stresem, problémy a umožňuje to i nám.  A nejen to,  pomůže nám nejen se zátěžovými věcmi, problémy ale i s motivací, hledáním nových nápadů a tvořivých řešení.
Jeho prazákladem je jednoduchý bilaterální pohyb, střídavý pohyb ze strany na stranu. Ten vytváří nervové impulzy, které  přecházejí v mozku z jedné hemisféry do druhé, z levé do pravé a naopak. Díky tomu se naprosto přirozenou cestou propojuje funkce myšlení a cítění, dochází k integraci nezbytné pro nalezení řešení, překonání stresů,  řešení problémů i dlouhodobých traumat, k sebemotivaci a  rozvíjení kreativních nápadů.  To co lidé uměli a my se můžeme znovu naučit, znovuobjevit,  je využít přirozeného bilaterálního pohybu k řešení problémů a zvládání životních překážek. Sami, bez terapeuta, psychiatra, farmak, poradců a koučů.
Ten přirozený  bilaterální pohyb je  chůze. Ano chůze při které se naprosto přirozeně  střídá levá ruka a pravá noha, pravá ruka a levá noha. Chůze při které jste venku a mozek je zásobený kyslíkem, podněty a novými vjemy – zvuky, obrazy, vůněmi.  V sedě v kanceláři, v kavárně, poradně, doma, ve stejném prostředí budete mít podobné asociace, pocity a myšlenky.  Vezměte svůj problém na procházku a naučte se, jak ho rozchodit. Stačí jednou zažít, vyzkoušet a budete si umět pomoci sami, tak jak to lidé dělali předchozí statisíce let.

Žádné komentáře:

Okomentovat